1 Σεπτεμβρίου 2022
ΔΙΑΚ.22031/30-09-2022«Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών Πυρασφάλειας, Έκδοση Πιστοποιητικού (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας , Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας και Προληπτική Συντήρηση των εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας των κτιρίων των Σιδηροδρομικών Σταθμών Βορείου Ελλάδος και του Σιδηροδρομικού Σταθμού Ορεστιάδος».
Kαταληκτική ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2022