8 Ιανουαρίου 2024
ΔΙΑΚ.20089/12-02-2024 Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Σιδηροδρομικών Εγκαταστάσεων, με την εγκατάσταση και χρήση Τεχνικών Μέσων Ασφαλείας.
Kαταληκτική ημερομηνία: 12 Φεβρουαρίου 2024