7 Δεκεμβρίου 2023
ΔΙΑΚ.20088 /2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ,ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.