5 Οκτωβρίου 2023
ΔΙΑΚ.20078/08-11-2023 «Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των Σιδηροδρομικών Εγκαταστάσεων του ΟΣΕ με τη χρήση Drones», διάρκειας τριών (3) ετών.
Kαταληκτική ημερομηνία: 08 Νοεμβρίου 2023