21 Αυγούστου 2023
ΔΙΑΚ. 20077 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Kαταληκτική ημερομηνία: 08 Σεπτεμβρίου 2023