7 Σεπτεμβρίου 2023
ΔΙΑΚ.20073/27-09-2023 «Προμήθεια λογισμικού βάσης δεδομένων Oracle και περιφερειακών χαρακτηριστικών της, συμπεριλαμβανομένων (2) δύο ετών εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης (Software Update License & Support)».
Kαταληκτική ημερομηνία: 27 Σεπτεμβρίου 2023