4 Αυγούστου 2023
ΔΙΑΚ.20072/20-09-2023 “ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ , ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Κ.Λ.Π ΤΟΥ ΟΣΕ Α.Ε.”
Kαταληκτική ημερομηνία: 20 Σεπτεμβρίου 2023