25 Σεπτεμβρίου 2023
ΔΙΑΚ.20068/2/27-10-2023: «Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο τριών αστέρων (Β’ κατηγορίας ή ανωτέρας) στην Αλεξανδρούπολη, για κάλυψη αναγκών κατακλίσεως του προσωπικού του ΟΣΕ που μεταβαίνει στην Αλεξανδρούπολη για υπηρεσιακούς λόγους»
Kαταληκτική ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου 2023