12 Ιουλίου 2023
ΔΙΑΚ.20068/1/28-07-2023«Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο τριών αστέρων (Β’ κατηγορίας ή ανωτέρας) στην Αλεξανδρούπολη, για κάλυψη αναγκών κατακλίσεως του προσωπικού του ΟΣΕ που μεταβαίνει στην Αλεξανδρούπολη για υπηρεσιακούς λόγους»
Kαταληκτική ημερομηνία: 28 Ιουλίου 2023