30 Νοεμβρίου 2022
ΔΙΑΚ.20061/22-12-2022 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ–ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Σ.Θ.) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ ΚΑΙ Ε.Σ.Θ.»
Kαταληκτική ημερομηνία: 22 Δεκεμβρίου 2022