4 Ιανουαρίου 2023
ΔΙΑΚ.20060/10-02-2023 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Σ.Σ. Α.Ι.ΡΕΝΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ,ΟΡΦΕΩΣ,ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΑΝΝΗΣ»
Kαταληκτική ημερομηνία: 10 Φεβρουαρίου 2023