12 Οκτωβρίου 2022
ΔΙΑΚ.20059/4-11-2022 “Προμήθεια 15 Αδειών χρήσης Autodesk License Review, Διάρκειας τριών (3) ετών”
Kαταληκτική ημερομηνία: 04 Νοεμβρίου 2022