2 Αυγούστου 2022
ΔΙΑΚ.20051/15-09-2022 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΡΝΑΙ – ΟΙΝΟΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – Ν. ΠΟΡΟΙ – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΚ ΣΚΑ».
Kαταληκτική ημερομηνία: 15 Σεπτεμβρίου 2022