29 Ιουνίου 2022
ΔΙΑΚ.20046/20-07-2022 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ
Kαταληκτική ημερομηνία: 20 Ιουλίου 2022