12 Οκτωβρίου 2022
ΔΙΑΚ.20045/15-11-2022 «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ETCS L1 ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΛΑΤΥ-ΤΧ1 (ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ) &ΤΧ5-ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ»
Kαταληκτική ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2022