1 Μαρτίου 2022
ΔΙΑΚ.20041/30-03-2022
Kαταληκτική ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2022

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΛΥΣΗΣ SAP ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΕ Α.Ε