29 Μαρτίου 2022
ΔΙΑΚ.20041 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Kαταληκτική ημερομηνία: 08 Απριλίου 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Υλοποίηση της επίσημης λύσης SAP για τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ, την προμήθεια των αντίστοιχων αδειών και την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών για τον ΟΣΕ Α.Ε».