10 Φεβρουαρίου 2022
ΔΙΑΚ.20035/15-03-2022
Kαταληκτική ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2022

Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Οδικού και Σιδηροδρομικού Τροχαίου   Υλικού  ΟΣΕ  που  είναι  εναποτεθειμένο  σε διάφορες θέσεις του Δικτύου