17 Μαρτίου 2022
ΔΙΑΚ.20030/29-04-2022
Kαταληκτική ημερομηνία: 29 Απριλίου 2022

ΠΛΗΡΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ  ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ , ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ  ΤΩΝ ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ , ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΟΜΟΚΟΣ-ΠΛΑΤΥ, ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΤΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΚΑΙ ΠΛΑΤΥ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.