22 Μαρτίου 2022
ΔΙΑΚ.20026/8-04-2022
Kαταληκτική ημερομηνία: 08 Απριλίου 2022

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ  (Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Ή ΑΝΩΤΕΡΑΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ