15 Απριλίου 2022
ΔΙΑΚ.20016/18-05-2022
Kαταληκτική ημερομηνία: 18 Μαΐου 2022

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΩΝ,ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΚΙΑΤΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΚΑ-ΟΙΝΟΗ