21 Απριλίου 2022
ΔΙΑΚ.20015/24-05-22
Kαταληκτική ημερομηνία: 24 Μαΐου 2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GSM-R