23 Νοεμβρίου 2021
ΔΙΑΚ.20014
Kαταληκτική ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2021

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 218 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ