5 Σεπτεμβρίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1951
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τον συνοπτικό Διαγωνισμό (με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου)  για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΚΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ» (Α.Δ. 1951)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΟΣΕ Α.Ε. στην Αθήνα, Καρόλου 1-3, 5ος όροφος, γραφείο 517 στις 19-09-2019 και ώρα 10:00.