2 Αυγούστου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1947
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τον συνοπτικό Διαγωνισμό (με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου) για την ανάθεση του έργου: «ΚΛΑΔΕΜΑ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΧΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Θ-Ε ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Α.Δ. 1947)

 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΟΣΕ Α.Ε. στην Αθήνα, Καρόλου 1-3, 5ος όροφος, γραφείο 517 στις 27-08-2019 και ώρα 10:00.