1 Αυγούστου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1943
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τον συνοπτικό Διαγωνισμό (με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου)  για την ανάθεση του έργου: «ΚΟΠΗ Ή ΚΛΑΔΕΜΑ επικίνδυνων δένδρων, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙ Η΄ παραπλεύρως της σιδηροδρομικής γραμμής, από το Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ εως το Σ.Σ. Δαυλειας ΚΑΙ από ΤΟΝ Σ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ ΕΩΣ ΤΟΝ Σ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» (Α.Δ. 1943).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΟΣΕ Α.Ε. στην Αθήνα, Καρόλου 1-3, 5ος όροφος, γραφείο 517 στις 22/08/2019 και ώρα 10:00.