30 Μαΐου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1937
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τον συνοπτικό Διαγωνισμό (με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου) για την ανάθεση του έργου: 
«ΕΚΧΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Α.Δ. 1937)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΟΣΕ Α.Ε. στην Αθήνα, Καρόλου 1-3, 5ος όροφος, γραφείο 517 στις 11-6-2019 και ώρα 10:00.