21 Μαΐου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1920
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΛΟΥ – ΜΗΛΕΩΝ (ΤΡΑΙΝΟ ΠΗΛΙΟΥ)» (Α.Δ. 1920)