28 Ιανουαρίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1834
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τον συνοπτικό Διαγωνισμό (με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου)  για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ Σ.Σ. ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ W.C. ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ»