8 Ιουνίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1811
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει το συνοπτικό Διαγωνισμό (με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου) για την ανάθεση του έργου: «ΕΚΧΟΡΤΩΣΗ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΩΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2019»  (Α.Δ. 1811)

 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΟΣΕ Α.Ε. στην Αθήνα, Καρόλου 1-3, 5ος όροφος, γραφείο 517 στις 20-6-2019 και ώρα 10:00.