28 Σεπτεμβρίου 2023
Διακήρυξη 20079 Προμήθειας Υλικών Μηχανογράφησης (Αναλωσίμων) του Υφιστάμενου Εξοπλισμού Εκτυπωτών
Kαταληκτική ημερομηνία: 20 Οκτωβρίου 2023