24 Αυγούστου 2021
Α.Δ. 2260/13-09-2021

Ο ΟΣΕ διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης 2260 που θα διεξαχθεί την 13η Σεπτεμβρίου 2021 και αφορά το έργο “Σύνταξη Καταλόγου Λειτουργικών Στοιχείων Σιδηροδρομικού Δικτύου, Αναλυτικών Εγχειρίδιων Βαθμολόγησης – Αποτίμησης της κατάστασής των και προσδιορισμό του κόστους Συντήρησης – Ανάταξης”.