5 Ιουνίου 2020
Α.Δ. 2028
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : «ΕΚΧΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΙΣ, ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ  AΠΟΚΛΑΔΩΣΕΙΣ δένδρων ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, έτους 2020» (Α.Δ. 2028), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.995,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Η παραλαβή των εντύπων θα γίνεται μέχρι τις   12/06/2020, ώρα 14:00.

Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-06-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Υπηρεσίας Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας – Θράκης, Σταθμού 4, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη.