27 Μαΐου 2020
Α.Δ. 2018/2020
 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν.4412/2016 «ΕΚΧΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ στις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» (α.δ.2018/20).

 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν.4412/2016 «ΕΚΧΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ στις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» (α.δ.2018/20).