15 Απριλίου 2021
Ανοιχτή Διαδικασία 2113

«ΕΚΧΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ  AΠΟΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ ΧΘ 61+500 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ 0+000 ΕΩΣ 28+250 ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΛΟΥ- ΜΗΛΕΩΝ  ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» με Π/Υ 57.435,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Μ. Τρίτη  27-4-2021 και ώρα 10.00 στα Γραφεία της ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ (Γρ.510).