23 Ιανουαρίου 2020
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1837
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ,  ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ - ΠΥΡΓΟΥ - ΑΛΦΕΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ,YΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» (Α.Δ. 1837).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 10-02-2020 και ώρα 10:00. Ο Α/Α του έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 87071.