17 Φεβρουαρίου 2021
Ανοιχτή Διαδικασία 2060

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙ Η ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ Σ.Σ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΩΣ ΤΑ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» με Προϋπολογισμό Μελέτης 59.997,50 € χωρίς Φ.Π.Α.