10 Μαρτίου 2021
Ανοιχτή Διαδικασία 2030

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ