27 Οκτωβρίου 2023
«Ανανέωση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του Δικτύου, των Κεντρικών Συστημάτων, και των Βάσεων Δεδομένων του ΟΣΕ, για δώδεκα (12) μήνες»
Kαταληκτική ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2023