2 Ιανουαρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΙΟΥ-ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ» (Α.Δ. 2112)

«Σας ενημερώνουμε ότι ματαιώνεται ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΙΟΥ-ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ» (Α.Δ. 2112), σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 6184/22.12.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕ Α.Ε.»

 

Διαγωνισμός Α.Δ. 2112