28 Ιανουαρίου 2022
Αναβολή ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμό 20037/2021 που αφορά το έργο «Σχέδιο για την περαιτέρω αξιοποίηση του συστήματος TAF/TAP-TSI του ΟΣΕ.
Kαταληκτική ημερομηνία: 18 Φεβρουαρίου 2022