Αρ. Διακήρυξης 20086 15/02/2024 “Παροχή υπηρεσιών από Αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου, για τον Περιοδικό Έλεγχο και την έκδοση Πιστοποιητικών-Βεβαιώσεων των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των Σιδηροδρομικών Σταθμών, Στάσεων και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο-Άνω Λιόσια – Κιάτο – Αίγιο, των τμημάτων γραμμής Πειραιάς-ΣΚΑ-Οινόη, Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου, Δομοκός-Πλατύ, Παλαιοφάρσαλλος-Καλαμπάκα, Πλατύ-Θεσσαλονίκη, καθώς και των κτιρίων του ΟΣΕ εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.”