ΔΙΑΚ.20068/16-06-2023 «Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο τριών αστέρων (Β’ κατηγορίας ή ανωτέρας) στην Αλεξανδρούπολη, για κάλυψη αναγκών κατακλίσεως του προσωπικού του ΟΣΕ που μεταβαίνει στην Αλεξανδρούπολη για υπηρεσιακούς λόγους».