ΔΙΑΚ.20033/10-11-2022 Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής – Διορθωτικής Συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάστασης ζημιών χωρίς υλικά, των Σιδηροδρομικών Συστημάτων (Ηλεκτροκίνηση – Σηματοδότηση – Τηλεδιοίκηση), των τηλεπικοινωνιών και των Συστημάτων Ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα στον εμπορευματικό σιδηροδρομικό σταθμό και σταθμό διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριασίου Πεδίου.

Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής – Διορθωτικής Συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάστασης ζημιών χωρίς υλικά, των Σιδηροδρομικών Συστημάτων (Ηλεκτροκίνηση – Σηματοδότηση – Τηλεδιοίκηση), των τηλεπικοινωνιών και των Συστημάτων Ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα στον εμπορευματικό σιδηροδρομικό σταθμό και σταθμό διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριασίου Πεδίου.