ΔΙΑΚ.20025/7-02-2022

«Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο τριών αστέρων (Β’ κατηγορίας ή ανωτέρας) στην Αθήνα, για την κάλυψη των αναγκών κατακλίσεως του προσωπικού του ΟΣΕ που μεταβαίνει στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους»