«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΧ2 – ΤΧ5 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΙΔ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BOMBARDIER