Διοίκηση

Γιάννος Γραμματίδης
Πρόεδρος ΔΣ
Παναγιώτης Γ. Τερεζάκης
Διευθύνων Σύμβουλος
Χριστίνα Βασιλοπούλου
Μέλος
Βασίλης Γιαννακουλόπουλος
Μέλος
Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου
Μέλος
Ιωάννης Πετρόπουλος
Μέλος
Αθανάσιος Λεβέντης
Μέλος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων