Οργανόγραμμα

Ο Οργανισμός διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο ενώ το Οργανόγραμμά του προβλέπει 3 Γενικές Διευθύνσεις και 14 Διευθύνσεις που απoτυπώνονται στο παρακάτω Οργανόγραμμα: