Οικονομικά Στοιχεία / Εκθέσεις Πεπραγμένων

PDF
2022
Έκθεση Πεπραγμένων
PDF
2022
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
PDF
2022
Οικονομική Έκθεση Α΄ Εξαμήνου
PDF
2021
Έκθεση Πεπραγμένων
PDF
2021
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
PDF
2021
Οικονομική Έκθεση Α΄ Εξαμήνου
PDF
2020
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
PDF
2020
Οικονομική Έκθεση Α΄ Εξαμήνου
PDF
2019
Οικονομική Έκθεση Α΄ Εξαμήνου
PDF
2019
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
PDF
2019
Έκθεση Πεπραγμένων
PDF
2018
Οικονομική Έκθεση Α΄ Εξαμήνου
PDF
2018
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
PDF
2018
Έκθεση Πεπραγμένων
PDF
2017
Οικονομική Έκθεση Α΄ Εξαμήνου
PDF
2017
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
PDF
2017
Έκθεση Πεπραγμένων
PDF
2016
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
PDF
2016
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις εξαμήνου
PDF
2016
Έκθεση Πεπραγμένων
PDF
2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
PDF
2015
Έκθεση Πεπραγμένων
PDF
2014
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
PDF
2014
Έκθεση Πεπραγμένων
PDF
2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
PDF
2013
Έκθεση Πεπραγμένων