Εκπαίδευση
Το Κέντρο Εκπαίδευσης του Ο.Σ.Ε

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, διαθέτει και διαχειρίζεται ένα από τα αρτιότερα Κέντρα Εκπαίδευσης Σιδηροδρομικών Ειδικοτήτων στην Ευρώπη με μεγάλες δυνατότητες επέκτασης τόσο ως προς το εύρος της εκπαίδευσης που προσφέρει, όσο και ως προς την υλικοτεχνική υποδομή και τις εγκαταστάσεις του.

Το Κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1991 και στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα στην περιοχή του Ρουφ.

Οι στόχοι του Οργανισμού για την Ακαδημία είναι οι εξής:
  • Πλήρης και άρτια εκπαίδευση στο σύνολο των σιδηροδρομικών ειδικοτήτων, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής
  • Ένταξη επιπλέον ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού με βάσει τις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις και πρακτικές και της ανάγκες του ελληνικού σιδηροδρομικού χώρου
  • Συνεργασίες και Συμπράξεις με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας
  • Συνεργασία και αλληλεπίδραση με όλους τους Σιδηροδρομικούς Φορείς
  • Η οργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων
  • H Σιδηροδρομική Ακαδημία να καταστεί ξανά η γεννήτρια της τεχνογνωσίας και η μήτρα των νέων γενιών σιδηροδρομικών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οι βασικές ειδικότητες της Ακαδημίας είναι:

Μηχανοδηγός, Ελεγκτής Αμαξοστοιχίας, Σταθμάρχης, Συνοδός, Τεχνίτης αλλά και επικουρικές ειδικότητες (κατασκευών, φύλαξης κλπ.) που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση του δικτύου. Ειδικά για την κατηγορία των Τεχνιτών υπάρχουν διάφορες υποειδικότητες που σχετίζονται με τους συρμούς και τα αμαξοστάσια.

Η εκπαίδευση υλοποιείται από έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη του ΟΣΕ, της ΡΑΣ, ή των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων, όπως επιτάσσει η διεθνής πρακτική.

Τα προγράμματα σπουδών χωρίζονται σε δύο ενότητες, της αδειοδότησης και της πιστοποίησης.