11 Απριλίου 2022
Forum των Δελφών
με συμμετοχή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΣΕ, Σπύρου Πατέρα

Στα πλαίσια του Forum των Δελφών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας είχε την χαρά να συμμετάσχει σε ένα εξαιρετικό πάνελ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Γιάννη Ξιφαρά, του Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, Chris Allen και του Εμπειρογνώμονα σε θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χρήστου Γκόφα, με το συντονισμό του Νίκου Καραγιάννη για να συζητηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο.