2 Οκτωβρίου 2020
Υπογραφή σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
Υπογράφηκε  σήμερα 2-10-2020

Υπογράφηκε  σήμερα 2-10-2020 μεταξύ του Αναπλ. Δ/ντος Σύμβουλου  του  ΟΣΕ, κ. Αθανάσιου Κοτταρά και του Αναπλ. Δ/ντος Σύμβουλου  της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κ. Ιωάννη Κοσμαδάκη,  Ιδιωτικό Συμφωνητικό, για την κατασκευή του έργου της σιδηροδρομικής σύνδεσης  των εγκαταστάσεων της παραπάνω εταιρείας με το υφιστάμενο κεντρικό  σιδ/κο δίκτυο ΠΑΘΕΠ στην περιοχή του Ισθμού.

Οι μελέτες και το έργο θα χρηματοδοτηθούν στο σύνολο τους από την  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και το έργο είναι προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ.

Ήδη ο ΟΣΕ έχει υποβάλει  Αίτηση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργου και αναμένεται η έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ.

Το έργο αφορά κατασκευή νέας σιδ/κής γραμμής (υποδομής και της επιδομής) μήκους 9.0 Km εκ των οποίων τα 2.5 Km θα είναι  διπλή γραμμή,  με ανακατασκευή του σιδ/κου σταθμού Καλαμακίου και ένα νέο σιδ/κο Σταθμό στα Διυλιστήρια της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

Το έργο που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, θα γίνει υπό την επίβλεψή του ΟΣΕ  και  θα πληροί  της προδιάγραφες διαλειτουργικότητας.

Το προβλεπόμενο εμπορευματικό έργο για τον ΟΣΕ,  θα είναι της τάξης των  500.000 tn/έτος και υπολογίζεται ότι  θα επιφέρει αύξηση των εσόδων του ΟΣΕ κατά 1.000.000 Ευρώ.